• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Wyjaśnienie nr 01 do SIWZ w ramach postępowania ZP14/POIIS/2019 pn. "Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Słubicach realizowany według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - część II"

07-02-2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją nr IN1/ZP14/POIIS/2019, która stanowi odpowiedź na pytanie skierowane do Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania pn. "Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Słubicach realizowany według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - część II".

W związku z pytaniem jednego z Wykonawców postanawia się rozszerzyć warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia i kompetencji KIEROWNIKA BUDOWY.

W związku z istotną zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP, oprócz konieczności wysłania zmiany tego ogłoszenia, Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania i otwarcia ofert o 7 dni.

Nowy termin składania ofert to: 27 luty 2019 r. godz. 12.00 a nowy termin otwarcia ofert to: 27 luty 2019 r. godz. 12.30. Pozostałe założenia pozostają bez zmian. Wszystkie zmiany zostały wyjaśnione i opisane w INFORMACJI NR IN 1/ZP14/POIIS/2019. Zmiany dotyczą dwóch dokumentów, które dostępne są w załącznikach. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją. 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego