• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja o wynikach oceny punktowej - LISTA RANKINGOWA ZP14/POIIS/2019 

05-03-2019

Dotyczy postępowania pn.:  „Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Słubicach realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - część II”.

Znak sprawy: ZP14/POIIS/2019 prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

W związku z trwającą oceną ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, przekazujemy wyniki pierwszego etapu oceny ofert w zakresie przesłanek do odrzucenia wraz z listą rankingową i wskazaniem wykonawcy ocenionego najwyżej w ramach II etapu oceny ofert.

Działając na podstawie pkt. 15.2 SIWZ IDW oceniono oferty pod względem przesłanek do odrzucenia oraz kryteriów oceny punktowej na podstawie pkt. 15.3 SIWZ IDW, w celu dokonania wyboru oferty ocenionej najwyżej w ramach II etapu oceny ofert.  

Do kolejnego etapu oceny została zakwalifikowana tylko oferta nr 3.

GOREM Sp. z o.o.

ul. Wiślna 15, 80-555 Gdańsk

W ramach oceny punktowej na Etapie II Oferta nr 3 uzyskała 96 punktów na 100 punktów możliwych do uzyskania, uzyskując status oferty ocenionej najwyżej, która przechodzi do kolejnego III i IV etapu oceny.

Więcej informacji znajduje się w załączniku. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego