• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Wyjaśnienie nr 01 do SIWZ w ramach postępowania ZP15/POIIS/2019 pn.: "Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan wraz z modułami na obszarze aglomeracji Słubice"

11-04-2019

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją nr 01- WYJŚNIENIE NR 01, która stanowi odpowiedź na pytanie skierowane do Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania pn.: „WDROŻENIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIAMI WOD – KAN WRAZ Z MODUŁAMI NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁUBICE”. 

Odpowiedź ma charakter wyłącznie wyjaśniający i doprecyzowujący, więc termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 15 kwietnia 2019 roku.

Doprecyzowanie dotyczy Załącznika nr 8, Tom 1 SIWZ IDW Opis Przedmiotu Zamówienia, który publikuje się z rozszerzeniem "Wersja 2" i  ta wersja staje się obowiązująca. 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego