• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Lista rankingowa wykonawców oraz wynik oceny ofert w zakresie przesłanek odrzucenia w postępowaniu ZP15/POIIS/2019

25-04-2019

Dotyczy postępowania pn.: „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan wraz z modułami na obszarze aglomeracji Słubice”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

W związku z trwającą oceną ofert, złożonych w przedmiotowym postępowaniu, przekazujemy wyniki oceny ofert wraz z listą rankingową i wskazaniem wykonawcy ocenionego najwyżej.  W toku przeprowadzonej oceny jedynej oferty, która wpłyneła, stwierdzono, iż ofertą ważną, niepodlegającą odrzuceniu, która przechodzi do dalszej oceny i zyskuje status oferty ocenionej najwyżej jest oferta złożona przez firmę: UNISOFT Sp. z o.o.  z Gdyni. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją w załączniku.

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego