• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Wszystkie umowy w ramach realizowanego projektu unijnego pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" już podpisane!

14-08-2019

Trzy ostatnie umowy w ramach realizowanego od 2016 roku projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” realizowanego przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach zostały podpisane. Zamówienia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

Podpisanie ostatnich trzech umów z Wykonawcami oznacza, że oprócz już prowadzonych prac budowlanych na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków i renowacyjnych na sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w pierwszym półroczu 2020 roku do naszej Spółki trafią dwa specjalistyczne auta. Jedno do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz drugie do inspekcji tv sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Pojazdy w znacznym stopniu usprawnią pracę, pomogą w szybszym lokalizowaniu awarii, ich diagnozowaniu i usuwaniu. Dodatkowo w najbliższych miesiącach na terenie Stacji Uzdatniania Wody oraz Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zamontowane zostaną pompy ciepła, a na terenie miasta przy przepompowniach ścieków pojawi się 10 lamp fotowoltaicznych.

Za dostarczenie auta do ciśnieniowego czyszczenia sieci odpowiedzialna jest firma KANRO LTD Sp. z o.o. z Białegostoku, umowę podpisano 30 lipca 2019 roku. Wóz do inspekcji tv sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z całym wyposażeniem, na mocy podpisanej w dniu 14.08 2019 roku umowy, dostarczy firma MÜLLER POLSKA Sp. z o.o.  z Piekar Śląskich. Lampy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła zostaną zainstalowane na obiektach spółki przez firmę PARTNER Technika Grzewcza Spółka Jawna Polak Lisikiewicz z Zielonej Góry (kontrakt został podpisany 31 lipca 2019 roku).

Fot. arch. ZUWŚ Sp. z o.o.

Umowę ZP16/POIIS/2019 na "Dostawę samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Słubice" podpisali: prezes zarządu KANRO LTD Sp. z o.o. Piotr Kozłowski oraz prezes zarządu ZUWŚ Sp. z o.o. Kazimierz Góra.

Umowę ZP18/POIIS/2019 na "Dostawę i montaż urządzeń OZE"  podpisali właściciele firmy PARTNER Technika Grzewcza Spółka Jawna Polak Lisikiewicz - na zdjęciu Daniel Polak wraz z prezesem zarządu ZUWŚ Sp. z o.o. Kazimierzem Górą. 

Umowę ZP17/POIIS/2019 na "Dostawę samochodu do 3,5 tony z zabudową do inspekcji tv kanalizacji oraz diagnostyki sieci wodociągowej"  podpisali Marcin Wałek dyrektor handlowy Müller Polska Sp. z o.o. z Piekar Śląskich oraz prezes zarządu ZUWŚ Sp. z o.o. Kazimierz Góra. 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego