• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Modernizujemy tłocznię ścieków przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach

07-09-2020

Rozbiórka istniejących budynków, budowa nowej tłoczni ścieków i przebudowa istniejących rurociągów  tłocznych i grawitacyjnych to główne prace, które zostaną wykonane w trakcie modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach. Dodatkowo rozebrane zostaną istniejące budynki, a cały teren estetycznie zagospodarowany.

Zadanie to ma duże znaczenie dla całej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Słubic. Modernizacja tłoczni ścieków będzie dopełnieniem zrealizowanych oraz będących na ukończeniu inwestycji związanych z realizacją największego w mieście przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach którego wyremontowano sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz rozbudowano Miejską Oczyszczalnię Ścieków.

Generalny remont i przebudowa dotychczasowej tłoczni ścieków był konieczny ze względu na jej zły stan techniczny, niespełniający standardów budowlanych, technologicznych i estetycznych. Nowy obiekt będzie wybudowany w części podziemnej, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii możliwe będzie przepompowywanie nieczystości w odpowiedni sposób i w określonej ilości w kierunku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Tłocznia ścieków przy ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach zostanie wyposażona w nowoczesny, zautomatyzowany, w pełni hermetyczny system dystrybucji ścieków sanitarnych, dzięki temu zmniejszone zostanie zużycie energii elektrycznej, a proces konserwacji urządzeń ułatwiony. Możliwe będzie również bardziej skuteczne eliminowanie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska, w tym eliminacja uciążliwości zapachów. Obiekt będzie dostosowany do unijnych standardów.

Prace zostaną zakończone w październiku. Wykonawcą jest firma SMART INSTAL Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp., którą wybrano w ramach przetargu nieograniczonego. Koszt inwestycji wynosi 1 063 027,50 brutto, z czego 864 250,00 zł ZUWŚ Sp. z o.o. pozyskał w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

 

Umowę o dofinansowanie w dniu 07.09.2020 roku podpisał prezes zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut oraz prezes zarządu ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach Kazimierz Góra

Fot. WFOŚiGW w Zielonej Górze

Prace na placu budowy fot. arch. ZUWŚ Sp. z o.o

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego