• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Przetargi

Wyposażenie budynku biurowo - garażowego Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach 

Dodano: 17-01-2018

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Wyposażenie budynku biurowo - garażowego Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach".

Czytaj więcej >

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP4/POIIS/2017 

Dodano: 23-10-2017

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach informuje o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji i renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice".

Numer referencyjny: ZP4/POIIS/2017 

Informacja znajduje się w załączniku. 

Czytaj więcej >

Inżynier Kontraktu wybrany 

Dodano: 23-10-2017

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach rozstrzygnął przetarg na Inżyniera Kontraktu. 

Gorzowska firma - Zachodnie Centrum Konsultingowe „Euro Invest” Sp z o.o. - będzie nadzorowała realizowane przez spółkę ZUWŚ zadanie inwestycyjne pn.: "WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE". 

Czytaj więcej >

Informacja o wynikach postępowania - ZP4/POIIS/2017 

Dodano: 28-09-2017

Dotyczy postępowania, znak sprawy: ZP4/POIIS/2017 prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE, realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.
Kasa czynna jest w godzinach od 715 do 1430.

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego