• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Przetargi

Informacja o wynikach postępowania na: „Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”

Dodano: 17-05-2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku, na realizację zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”. Więcej informacji  znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

 

 

Czytaj więcej >

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT nr DTE/ZP3/2019 na:„Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”.

Dodano: 09-05-2019

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ”z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164). Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

 

Czytaj więcej >

Unieważnienie postępowania na zadanie "Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów".

Dodano: 09-05-2019

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. odstępuje od udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania "Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów". Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Przetargi.

Czytaj więcej >

Zawiadomienie o wyniku postępowania ZP15/POIIS/2019

Dodano: 25-04-2019

Dotyczy postępowania pn.: „WDROŻENIE INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIAMI WOD – KAN WRAZ Z MODUŁAMI NA OBSZARZE AGLOMERACJI SŁUBICE”

Znak sprawy: ZP15/POIIS/2019 prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.  w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyniku postępowania. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi Unijne. 

Czytaj więcej >

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego