• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zawiadomienie o wynikach postępowania pn.:  "Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Słubicach" Nr DTE/ZP03/2020

08-04-2020

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 03.03.2020 roku pn. "Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Słubicach" informujemy, że do dnia 27.03.2020 roku wpłynęły 4 oferty, żadnej oferty nie wycofano i nie odrzucono, nie wykluczono również żadnego z Wykonawców. Zgodnie z przyjętym modelem oceny ofert, najwyżej oceniona została oferta firmy SMART-INSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie przy ul. Przędzalniczej 16. Więcej informacji znajduje się w załączniku. 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego