• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zaproszenie do pisemnego składania ofert na usługę pn. "Projekt budowlany sieci wodociągowej na Osiedlu Północnym w Słubicach" w ramach postępowania DTE/ZP02/2021

27-04-2021

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do pisemnego składania ofert w ramach postępowania DTE/ZP02/2021 o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 ust. 2 "Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o", na usługę pn. "Projekt budowlany sieci wodociągowej na Osiedlu Północnym w Słubicach".

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na osiedlu Północnym w Słubicach o podstawowych parametrach: sieć dn90 o długości 1 632 mb, sieć dn110 o długości 1 509 mb, sieć dn125 o długości 1 283 mb, sieć dn150 o długości 718 mb. Miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, oznaczone na Załączniku Nr 3 jako węzeł W1,W2 i W3. Projektowany materiał PE HD PN10.

Termin wykonania zamówienia:

Do 31 października 2021 roku jako ostateczny termin złożenia do Starostwa Powiatowego w Słubicach wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 07.05.2021 roku. Miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, kurierskiej lub osobiście na adres: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego