• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Zawieranie umów

Warunki oraz tryb zawierania umów z odbiorcami reguluje rozdział III "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" - Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

Warunki oraz tryb zawierania umów z odbiorcami reguluje rozdział III "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" - Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.
Kasa czynna jest w godzinach od 715 do 1430.

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego