• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP14/POIIS/2019

15-03-2019

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym oceny ofert złożonych w postępowaniu ZP14/POIIS/2019 na „Remont sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego wraz z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Słubicach realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - część II”, przekazujemy ostateczne wyniki postępowania. Informujemy, że oferta nr 3 spełniła wszystkie wymagania SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca, wskazany jako oceniony najwyżej, uzyskał status zwycięskiego Wykonawcy a jego oferta nr 3 została uznana za  najkorzystniejszą.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączniku. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. 

 

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego