• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Nowe samochody do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej już pracują w Słubicach

04-06-2020

Dwa nowoczesne samochody usprawnią bieżącą obsługę systemu wodno-ściekowego. Urządzenia, w które został wyposażony samochód do diagnostyki sieci wodociągowej i inspekcji tv kanalizacji, pozwolą na szybkie i sprawne monitorowanie stanu sieci kanalizacji sanitarnej, w tym stałą kontrolę stanu technicznego rurociągów (m.in. szybkiego sprawdzania czy od strony wewnętrznej nie ma spękań, zatorów, czy przepływ ścieków odbywa się zgodnie z normami itd.). Urządzenia znajdujące się na wyposażeniu tego auta pozwolą również na bieżące wykrywanie lokalizacji wycieków i nieszczelności na sieci wodociągowej.

Specjalistyczny samochód do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej pozwoli na zwiększenie zakresu prac prowadzonych na sieci kanalizacji sanitarnej. M.in. poprzez możliwość regulowania ciśnienia czyszczenie głównych kolektorów kanalizacyjnych na terenie gminy  będzie dokładniejsze i bardziej precyzyjne. Ten specjalistyczny pojazd wyposażony został również w system odzysku wody, dzięki któremu zachowana zostanie ciągłość prowadzenia prac bez konieczności jej uzupełniania. Poza tym rozwiązania ekologiczne pozwolą na zmniejszenie ilości zużywanej wody pobieranej do prac na sieci kanalizacji sanitarnej. Pracownicy słubickich wodociągów zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z obu nowych pojazdów.

Zakup specjalistycznych samochodów został sfinansowany ze środków UE, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Samochód z zabudową do inspekcji tv kanalizacji oraz diagnostyki sieci wodociągowej kosztował 703 437 zł, natomiast samochód do ciśnieniowego czyszczenia wody 2 250 900 zł.

Samochód do diagnostyki sieci wodociągowej i inspekcji tv kanalizacji

Specjalistyczny samochód do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Pracownicy ZUWŚ w trakcie jednego ze szkoleń

Inspekcja tv sieci kanalizacji sanitarnej

Zapraszamy do obejrzenia newsa słubickiej telewizji HTS.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego