• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Uroczyste podsumowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

10-09-2021

Przez ostatnie cztery lata w słubickich wodociągach wiele się działo za sprawą realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach tego jednego projektu wykonano 14 zadań, wydano na inwestycje 68,5 mln złotych, otrzymaliśmy 35 mln złotych dotacji z budżetu Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prace prowadzono na 45 ulicach w mieście, na terenie Stacji Uzdatniania Wody i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Wyremontowaliśmy ponad 21,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 8 km sieci wodociągowej, rozbudowaliśmy Miejską Oczyszczalnię Ścieków, a to wszystko, by dostosować system kanalizacyjny w mieście do wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG, czyli tzw. dyrektywy ściekowej, w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Jednocześnie wyposażyliśmy aglomerację Słubice w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną, która jest nowoczesna i zapewnia efektywne funkcjonowanie, a także wpływa na ograniczanie awarii całego systemu wodno-kanalizacyjnego. 

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane, rozliczyliśmy się z wykonawcami i korzystamy z nowoczesnej infrastruktury, sprzętu, technologii, które zostały w ramach projektu wprowadzone w Spółce i w znaczący sposób pomagają nam w codziennej pracy.

W czwartek 9 września 2021 roku wspólnie z burmistrzem Słubic, przedstawicielami władz miejskich, prezesem WFOŚiGW w Zielonej Górze, wykonawcami, projektantami, naszymi pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu i przedstawicielami wodociągów z woj. lubuskiego podsumowaliśmy projekt i wręczyliśmy podziękowania za współpracę, zaangażowanie i terminowe wykonanie prac. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego