• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja z publicznego otwarcia ofert w ramach postępowania nr DTE/ZP03/2021 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach”

29-06-2021

Informujemy, że w dniu 29.06.2021 roku o godzinie 12.30 w siedzibie Spółki odbyło się publiczne otwarcie ofert w ramach postępowania nr DTE/ZP03/2021 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach”.

Do dnia składania ofert, tj. 29.06.2021 roku do godziny 12.00, nie wpłynęła żadna oferta, żadna oferta nie wpłynęła po terminie, nie wycofano i nie uzupełniono żadnej oferty.

W związku z brakiem ofert w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił postępowanie DTE/ZP03/2021 unieważnić.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego