• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja z publicznego otwarcia ofert w ramach postępowania nr DTE/ZP05/2021 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego”

15-07-2021

Informujemy, że w dniu 15.07.2021 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Spółki odbyło się publiczne otwarcie ofert w ramach postępowania nr DTE/ZP05/2021 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego”.

Do dnia składania ofert, tj. 15.07.2021 roku do godziny 13.00, wpłynęła 1 oferta:

SMART – INSTAL Sp. z o.o.

ul. Przędzalnicza 16

66-400 Gorzów Wlkp.

z ceną ofertową netto: 198 500,00 zł.

Przewodniczący Komisji Przetargowej przed otwarciem ofert poinformował, że kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania, wynosi netto: 144 180,09 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych 09/100).

Informacja znajduje się w załączniku.

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego