• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Remont 8 km sieci wodociągowej w Słubicach dobiegł końca

15-02-2021

Remont sieci wodociągowej w Słubicach trwał od kwietnia 2019 roku do grudnia 2020 roku. Było to jedno z głównych zadań realizowanych przez ZUWŚ Sp. z o.o. w ramach największej w historii miasta inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres prac obejmował remont rurociągów, komór pomiarowych, wymianę zasuw, a także hydrantów. Roboty budowlane objęły ponad 7,5 km wodociągów, zlokalizowanych w obrębie 17 ulic w mieście. Dodatkowo wybudowano ponad pół kilometra nowej sieci wodociągowej na ul. Mieszka I.

Część żeliwnych i stalowych rur wodociągowych, które, poprzez naturalnie zmniejszoną średnicę ulegały awariom i utrudniały płynny przepływ wody do odbiorców, została wymieniona na rury z polietylenu. Materiału, który ma bardzo wysoką odporność na działanie różnych czynników zewnętrznych. W systemie wodociągowym zamontowano ponad 130 nowych zasuw i wymieniono ponad 50 już istniejących. Dzięki temu, w momencie usuwania awarii, możliwe będzie okresowe wstrzymanie dostaw wody jedynie dla wybranych części miasta, a nie wszystkich mieszkańców. Pozwoli to na niezakłócony odbiór wody o najwyższych parametrach i odpowiedniej jakości. W trakcie modernizacji wodociągów zainstalowano również ponad 70 nowych hydrantów. Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa miasta w zakresie przeciwpożarowym. Zakres prac prowadzonych w ramach tego zadnia dotyczył również remontu kanalizacji sanitarnej w ulicy Mieszka I.

- Stałe unowocześnianie infrastruktury wodociągowej i zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiednich parametrach jest od wielu lat priorytetem spółki. Dzięki realizowanemu projektowi, współfinansowanemu z funduszy unijnych, w relatywnie krótkim czasie możliwe stało się zmodernizowanie ponad 8 km wodociągów. Do remontu sieci wodociągowej użyto nowoczesnych, trwałych i wysokiej jakości materiałów – podkreśla Kazimierz Góra prezes zarządu ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach.

Dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość. Chociaż prace budowlane związane z renowacją wodociągu zaplanowano w taki sposób, by większą ich część wykonać metodą bezwykopową, to jednak w czasie prowadzenia robót dochodziło do okresowych utrudnień dla mieszkańców. Były to np. przerwy w dostawie wody, a także zmiany jej zabarwienia czy utrudnienia na drogach. Realizacji zadania nie sprzyjała ogłoszona w marcu 2020 roku pandemia i wprowadzane obostrzenia ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Z tego powodu planowane na czerwiec 2020 roku zakończenie prac, związanych z remontem sieci wodociągowej, musiało zostać przesunięte o niemal pół roku. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2020 roku.

Remont sieci wodociągowej kosztował ponad 7 mln złotych. Roboty budowlane wykonała firma GOREM Sp. z o.o. z Gdańska.

Prowadzone od 2017 roku przez ZUWŚ Sp. z o.o. remonty sieci wod-kan mają na celu uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mieście. W 2019 roku rozbudowano również miejską oczyszczalnię ścieków, renowacji poddawana jest  również sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacyjne i przepompownie ścieków. Wyremontowano i uszczelniono 21,5  km sieci kanalizacyjnej w mieście.

Cały projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” to koszt ponad 68,5 mln złotych, dotacja unijna wynosi ponad 35 mln złotych. ZUWŚ Sp. z o.o. pozyskał również na ten cel pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie.

Fot. archiwum ZUWŚ Sp. z o.o.

   

Informację na temat zakończenia remontu sieci wodociągowej przygotowała również Redakcja HTS Słubice.

OBEJRZYJ RELACJĘ

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego