• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

Uwaga! Dezynfekcja sieci wodociągowej od 30 października 2020 roku do odwołania

Informujemy, że w związku z prowadzonymi w ostatnim czasie wieloma pracami na sieci wodociągowej w mieście, z daleko idącej ostrożności i zabezpieczenia wody dostarczanej mieszkańcom o odpowiedniej jakości, w dniach od 30.10.2020 roku do odwołania prowadzona będzie prewencyjna, doraźna i tymczasowa dezynfekcja sieci wodociągowej w Słubicach. Woda nadaje się do spożycia. 

Dotyczy to mieszkańców miasta oraz wsi Nowy Lubusz, Kolonia Nowy Lubusz, Pławidło i Kunowice.

W tym czasie w wodzie może być wyczuwalna woń chloru, możliwe jest też organoleptyczne pogorszenie jakości wody. 

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Uwaga! Przyłączenia kolejnych budynków do nowej sieci wodociągowej i spowodowane tym przerwy w dostawie wody dla części mieszkańców Słubic

Okresowe przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ul. Wojska Polskiego oraz części mieszkańców pl. Przyjaźni w Słubicach - (obowiązuje do 30.10.2020)

Informujemy, że w związku z prowadzonymi przyłączeniami poszczególnych budynków do nowej sieci wodociągowej w dniach od 21.10.2020 do 30.10.2020 roku wystąpią krótkotrwałe, okresowe przerwy w dostawie wody dla mieszkańców pl. Przyjaźni (od Hotelu Kaliski wzdłuż dwupasmówki) oraz ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Prostą.  Przerwy będą występowały w dni robocze w godzinach 8.00 - 14.00.

W tym czasie będą prowadzone prace, które są niezbędne dla prawidłowego działania systemu wodociągowego. W trakcie prac może dochodzić do obniżenia ciśnienia wody, a także okresowej zmiany jej barwy również w budynkach usytuowanych na ulicach przyległych do ww. ulic.

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W środę (21.10.2020) wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Klonowej, Rysia, Lisiej, Kruczej, Sokolej, Wilczej oraz fragmentu ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach, ul. Wojska Polskiego, Grzybowej, os. Krasińskiego, Nowego Lubusza, Kolonii Nowy Lubusz oraz Pławidła

Aktualizacja

Przerwa w dostawie wody w dniu 21.10.2020 roku będzie obejmowała również ulicę Wojska Polskiego od nr 55 w kierunku Kostrzyna nad Odrą oraz ul. Grzybową, os. Krasińskiego, a także wioski: Nowy Lubusz, Kolonię Nowy Lubusz oraz Pławidło.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w związku z prowadzonymi przełączeniami do nowej sieci wodociągowej w środę 21 października 2020 roku wystąpi okresowa przerwa w dostawie wody dla części mieszkańców Słubic. Utrudnienia dotyczą ulic: Klonowej, Rysia, Lisiej, Kruczej, Sokolej, Wilczej oraz fragmentu ul. Konstytucji 3 Maja (od skrzyżowania z ul. Rysia w kierunku ul. Drzymały), ul. Wojska Polskiego, Grzybowej, os. Krasińskiego, Nowego Lubusza, Kolonii Nowy Lubusz oraz Pławidła i są planowane w godzinach 8.00-12.00.

Prowadzone prace są związane z podłączeniami do nowej sieci wodociągowej i są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całej sieci wodociągowej. Ze względu na zakres i charakter prowadzonych robót w trakcie prac może wystąpić konieczność chwilowego wstrzymania dostaw wody dla budynków usytuowanych przy ulicach przyległych oraz całego miasta. Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe obniżenie jej ciśnienia oraz zmiana barwy.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy. 

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego