• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

Informacja nr  1 - Wyjaśnienie nr 01 do SIWZ ZP17/POIIS/2019

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją nr 1 - Wyjaśnieniem nr 01 do SIWZ IDW w ramach postępowania ZP17/POIIS/2019 pn.:  „DOSTAWA SAMOCHODU DO 3,5 TONY Z ZABUDOWĄ DO INSPEKCJI TV KANALIZACJI ORAZ DIAGNOSTYKI SIECI WODOCIĄGOWEJ”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi.

Informacja nr 1 - Autokorekta pomyłki pisarskiej ZP18/POIIS/2019 "Dostawa i montaż urządzeń OZE"

Zapraszamy do zapoznania się z autokorektą wprowadzoną przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Działając na podstawie § 9 punkt 8 Regulaminu udzielania zamówień Zamawiający wprowadza autokorektę omyłek pisarskich w Załączniku Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi.

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego