• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

Woda w Słubicach, Kunowicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kolonii Nowy Lubusz nadal nadaje się do spożycia po przegotowaniu

Informujemy, że w kolejnych, pobranych w dniu 31.07.2020 roku, próbkach wody z publicznego wodociągu w Słubicach, nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli i tym samym nie potwierdziły się wcześniejsze badania, świadczące o rzekomym wystąpieniu tej bakterii w sieci wodociągowej obejmującej miasto. Niewielkie przekroczenia parametrów bakteriologicznych odnotowano jednak  w wodzie dostarczanej do wiosek. Dlatego też woda nadal nadaje się do spożycia po przegotowaniu i nadal obowiązuje komunikat PPIS z dnia 30.07.2020 r. 

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności. 

Uwaga! Okresowe wstrzymanie dostaw wody dla części mieszkańców Słubic

Informujemy, że w związku z prowadzonymi przełączeniami do nowej sieci wodociągowej w dniu 5 sierpnia  2020 roku (środa) wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Żeromskiego (nr 19,22,23), Konopnickiej (nr 2,2a,2b), Daszyńskiego ( nr 2,5) Dąbrówki (nr 16), os. Słowiańskiego (nr 1 i 1a) oraz butików przy al. Młodzieży Polskiej (nr 15,16,17). Utrudnienia planowane są w godzinach 8.00-13.00.

W Słubicach trwają obecnie przełączenia nowej sieci wodociągowej, która została wybudowana w ramach realizowanego przez naszą Spółkę projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, współfinansowanego ze środków unijnych.

Prowadzone prace są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całej sieci wodociągowej. Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe obniżenie jej ciśnienia oraz zmiana barwy.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy. 

Uwaga!!! Woda w Słubicach, Kunowicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kolonii Nowy Lubusz zdatna wyłącznie po przegotowaniu

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał w dniu 30.07.2020 r. decyzję  HK NR – 10A/2020 o warunkowej przydatności wody do spożycia z publicznego wodociągu w Słubicach. Dotyczy to mieszkańców Słubic, Nowego Lubusza, Kolonii Nowy Lubusz, Pławidła, Kunowic.

Woda do celów konsumpcyjnych: picia, przygotowywania posiłków, produkcji żywności, mycia owoców, warzyw, przedmiotów i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu. Woda nieprzegotowana może służyć do celów sanitarnych (np. spłukiwania WC).

O kolejnych wynikach badań wody i jej zdatności do spożycia będziemy Państwa niezwłocznie informować.

Za dotychczasowe utrudnienia serdecznie przepraszamy. Prosimy o stosowanie się do wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI. 

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego