• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

Woda w Golicach zdatna do spożycia

Informujemy, że w związku z uzyskaniem pozytywnych wyników badań wody na Stacji Uzdatniania Wody w Golicach, z dniem 11.09.2019 roku woda z miejscowego wodociągu nadaje się do spożycia. 

Wszystkie umowy w ramach realizowanego projektu unijnego pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" już podpisane!

Umowy z Wykonawcami wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu unijnego zostały już podpisane. To oznacza, że oprócz już prowadzonych prac budowlanych na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków i renowacyjnych na sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w pierwszym półroczu 2020 roku do naszej Spółki trafią dwa specjalistyczne auta. Jedno do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz drugie do inspekcji tv sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dodatkowo w najbliższych miesiącach na Stacji Uzdatniania Wody i Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zamontowane zostaną pompy ciepła, a przy przepompowniach ścieków, na terenie miasta, 10 lamp fotowoltaicznych. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Projekty Unijne.

Informacja o wynikach postępowania ZP17/POIIS/2019

Informujemy, że w związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym oceny ofert, złożonych w postępowaniu ZP17/POIIS/2019 na "Dostawę samochodu do 3,5 tony z zabudową do inspekcji TV kanalizacji oraz diagnostyki sieci wodociągowej", przekazujemy ostateczne wyniki postępowania. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Aktualności/Przetargi.

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego