• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

W piątek (6.08.2021 r.) wystąpi przerwa w dostawie wody na ul. Witosa w Słubicach budynki 10F,10L,11L,55

Informujemy, że w dniu 6.08.2021 roku (piątek) wystąpi przerwa w dostawie wody dla kilku budynków na ulicy Witosa. Komunikat dotyczy nr 10F, 10L,11L oraz 55. Utrudnienia planowane są w godzinach od 8.00 do 12.00. Powodem jest konieczność wykonania prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej.  Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić zmiana jej barwy oraz obniżenie ciśnienia. 

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W piątek (06.08.2021r.) wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców części osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach oraz Kunowic

Informujemy, że w związku z koniecznością wykonania prac przełączeniowych na sieci energetycznej APS Kunowice w dniu 6 sierpnia 2021 roku (piątek) wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie Kunowic oraz części osiedla Zielone Wzgórza w Słubicach. Utrudnienia planowane są w godzinach 10.00-12.00. Po przywróceniu dostaw wody może wystąpić okresowe obniżenie jej ciśnienia oraz zmiana barwy.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Uwaga!!! Poprawa jakości wody - woda zdatna do picia w Słubicach, Kunowicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kolonii Nowy Lubusz

Informujemy, że pobrane w dniu 30.07.2021 roku próbki wody z publicznego wodociągu w Słubicach mają dobry wynik badania mikrobiologicznego, nie stwierdzono w nich przekroczeń parametrów bakteriologicznych. Woda nadaje się do spożycia i odpowiada normom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 02.08.2021 roku, po otrzymaniu wyników jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach wydał decyzję o przydatności wody do spożycia z publicznego wodociągu w Słubicach. Dotyczy to mieszkańców Słubic, Nowego Lubusza, Kolonii Nowy Lubusz, Pławidła, Kunowic.

Za dotychczasowe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego