• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ważne komunikaty

Obowiązujące ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Słubice od 01.06.2022 roku

Zarząd Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach informuje o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które po ustaleniu przez Spółkę i zatwierdzeniu przez organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, decyzją z dnia 4 maja 2022 roku, znak: WR.RZT.70.175.2021, będą obowiązywać na terenie gminy Słubice przez okres 3 lat. Nowe taryfy wchodzą w życie w dniu 01.06.2022 roku. Więcej informacji znajduje się w zakładce Dla Klienta - BOK/ Taryfy 2022-2025.

 

Zaproszenie do składania ofert  na usługę pn. "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczani Ścieków w Słubicach" w ramach postępowania nr DTE/ZP05/2022

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach zaprasza do pisemnego składania ofert na usługę pn. "Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach" w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 ust. 2 " Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.". Niezbędne informacje znajdują się w zakładce Przetargi.

Uwaga! W czwartek przerwa w dostawie wody na ul. Akademickiej i części Konstytucji 3 Maja w Słubicach

Informujemy, że w czwartek (19.05.2022 r.) wystąpi planowa przerwa w dostawie wody dla części mieszkańców Słubic. Utrudnienia dotyczą ulic Konstytucji 3 Maja oraz Akademickiej i planowane są w godzinach 9.00-11.00. Powodem przerwy w dostawie wody są prace na sieci wodociągowej związane z wymianą hydrantu. Po przywróceniu dostaw wody może okresowo wystąpić  obniżenie jej ciśnienia oraz zmiana barwy. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego